bg

Актуално

Полеви курс за разпознаване на птици 2016: седмица 5 - Маджарово

25.04.2016

За пета поредна седмица се проведе полево обучение за разпознаване на птици. През тези седмица фокусът ни бе върху грабливите и южните видове птици от района на гр. Маджарово в Източните Родопи. Общо 15 студенти се включиха в обучението за периода 20-24ти април. За изминалите дни успяхме да регистрираме и дискутираме разпознаването на над 90 вида. Този висок брой птици показва разнообразието от птици в района и предпоставките за задълбочаването на уменията на участниците. Организаторите изказват сърдечни благодарности към всички участници в курса и към Светослав...

Полеви курс за разпознаване на птици 2016: седмица 4

18.04.2016

Изминалият уикенд от полевото посещение бе посветен на птиците от иглолистните и широколистните гори. Излетите се проведоха в района на яз. Голям Беглик (ЗМ „Чатъма") и околности на яз. Батак. Организаторите изказват сърдечни благодарности към всички участници. Списък на регистрираните и коментирани видове птици /по реда на наблюдение/. Моля използвайте този списък, за да тренирате разпознаването на видовете по визуални и акустични белези. 16-17.04.2016 Място: ЗМ „Чатъма" и околностите на яз. Батак 1.Черен кълвач (Dryocopos martius). 2.Малък...

Представяне на Smartbirds.org в Рила

14.04.2016

Участници в мониторинга на широкоразпространените видове птици от гр. Рила бяха обучени за работа с новия портал www.SmartBirds.org и мобилното приложение SmartBirds Pro . На обучението присъстваха двама човека, които се запознаха с възможностите на новото приложение. Сред обучаваните присъстваха представители на дирекцията на Природа парк Рилски Манастир.   Обученията се осъществяват и публикуването на настоящия материал се осъществяват в рамките на проект „Птиците за хората и хората за птиците: с добра воля за активно опазване на...

Представяне на Smartbirds.org в Гоце Делчев

14.04.2016

Доброволци от гр. Гоце Делчев бяха обучени за работа с новия портал www.SmartBirds.org и мобилното приложение SmartBirds Pro . На обучението присъстваха осем човека, които се запознаха с възможностите на новото приложение. Сред обучаваните бяха представители на местната община Гоце Делчев, местната телевизия, учители и работещи с деца и други доброволци. Обученията се осъществяват и публикуването на настоящия материал се осъществяват в рамките на проект „Птиците за хората и хората за птиците: с добра воля за активно опазване на природата"...

Представяне на Smartbirds.org в Благоевград

14.04.2016

Доброволци от гр. Благоевград бяха обучени за работа с новия портал www.SmartBirds.org и мобилното приложение SmartBirds Pro . На обучението присъстваха четири човека, които се запознаха с възможностите на новото приложение. Сред обучаваните бяха представители на Регионалния исторически музей, Югозападен университет "Неофит Рилски" и други доброволци. Обученията се осъществяват и публикуването на настоящия материал се осъществяват в рамките на проект „Птиците за хората и хората за птиците: с добра воля за активно опазване на природата"...

Полеви курс за разпознаване на птици 2016: седмица 3

13.04.2016

Обучението за разпознаване на птици организирано от Българско дружество за защита на птиците и университета Норд, продължава за третата поредна седмица. През тази седмицата, фокусът на обучението бе върху водолюбиви и горски видове птици. През първият от двата дни посетихме района на Алдомировско и Драгоманско блато, а през втория, района на гр. Своге. Изказваме сърдечни благодарности за ентусиазма на всички участници. Списък на наблюдаваните видове по реда на регистрирането им може да видите тук: Ден 1 Маршрут: гр. Сливница, Алдомировско блато,...

http://www.ebcc.info/
http://www.birdlife.org/
http://www.rspb.org.uk/
http://www.BG03.moew.government.bg

За контакти

София 1111, п. к. 50
ж.к. Яворов бл.71 вх.4 ап.1
тел.: (02) 97 99 500

е-мейл: monitoring@bspb.org

Facebook Намерете ни във Facebook