bg

Доклади

Българско дружество за защита на птиците публикува доклади за състоянието на широкоразпространените видове птици у нас.


Състояние на широкоразпространените видове птици в България


2005-2023 2005-2022 2005-2021 2005-2015 2005-2013
cover-cbm-report-2023.png

cover-movp-doklad-2022.png

korica-doklad-MOVP.png

doklad_2016.jpg

state_BG_birds_2005_2013_cover.jpg
  2005-2012 2005-2011 2005-2010 2005-2007
  state_BG_birds_2005_2012_cover.jpg cover_status_CBM_2005-2011.jpg

състояние на птиците в България 2005 - 2010

Състояние на птиците в България 2005 - 2007

 

Аналогични доклади и брошури се изготвят в други страни и на Европейско ниво. Изданията са публикувани на английски език. Може да ги намерите тук:

Състояние на птиците в Европa
2007 2008

Състояние на птиците в Европа 2007 г.

Състояние на птиците в Европа 2008 г.

 
2011 2012 2013  
Състояние на птиците в Европа 2011 г. Състояние на птиците в Европа 2012 г. CBM_PECBM_2013.jpg  

  • Великобритания
2006 2007 2008 2009 2010

2011 2012 2013 2014 2015

BBS report 2011

bbs_2012_cover.jpg

bbs-2013-cover_1.JPG BBS Report 2015
2016 2017 2018 2019 2020

BBS Report 2016 cover

BBS Report 2017 BBS report 2018 cover BBS report 2019 cover BBS report 2020 cover

 

  • Дания

2010

DOF_report.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Испания
2005 2006 2007 2008 2009-2010
Състояние на птиците в Испания 2005 Състояние на птиците в Испания 2006 Състояние на птиците в Испания 2007 Състояние на птиците в Испания 2008 Състояние на птиците в Испания 2009-10
2010 2012      
Природозащитен статус на птиците в Испания 2010 cover_SEO_report_2012.jpg      

 

 

  • Състояния на птиците в Съединените Американски Щати
2009 2010 2011
state_US_birds_2009.JPG Състояние на птиците в САЩ 2010 - доклад за влиянието на климатичните промени state_US_birds_2011.JPG

Снимки:

http://www.ebcc.info/
http://www.birdlife.org/
http://pudoos.bg/
http://www.rspb.org.uk/
http://www.BG03.moew.government.bg

За контакти

София 1111, п. к. 50
ж.к. Яворов бл.71 вх.4 ап.1
тел.: (02) 97 99 500

е-мейл: monitoring@bspb.org

Facebook Намерете ни във Facebook