bg

Участници

Разпределението на пробните площадки от Мониторинга на обикновените видове птици до голяма степен съвпада с районите, където БДЗП има клонове, офиси или групи от активни доброволци. Независимо от това, поради относително широката представеност на дружеството, пробните площадки са разпределени на значителна част от територията на страната.

Карта 1: Площадки броени поне три години в периода 2005-2023 г.

mapYearCount2023.jpg

 

С червен цвят са отбелязани площадките, добави в анализа през 2023 г. 

 

Карта 2. Административно разпределение на квадратите по области

mapDistrict2023.jpg

Броят им по години може да видите на следната графика:

obsht-broi-kvadrati.png

 

 

 

http://www.ebcc.info/
http://www.birdlife.org/
http://pudoos.bg/
http://www.rspb.org.uk/
http://www.BG03.moew.government.bg

За контакти

София 1111, п. к. 50
ж.к. Яворов бл.71 вх.4 ап.1
тел.: (02) 97 99 500

е-мейл: monitoring@bspb.org

Facebook Намерете ни във Facebook