bg

Актуално

Полеви курс за разпознаване на птици 2016: седмица 9

05.06.2016

Полевият курс за разпознаване на птици наближава към своя край. През изминалия уикенд се проведоха последните излети преди т.нар. планинско обучение. Участниците са изключително въодушевени от възможностите, които им предостави проведения курс за докосване до природата и разкриване на неподозиран свят. "Благодарности за изминалите месеци", каза един от участниците при последната ни среща. "Курсът беше едно от най-смислените неща, които съм правил през последните години.", добави друг участник. "И нещо ми подсказва, че тепърва предстои да оценя истинското...

Изчезва ли врабчето в България?

02.06.2016

  Резултатите от преброяването на птиците са тревожни Резултатите от 11-годишно проучване, организирано от Българско дружество за защита на птиците, показват тревожни резултати за състоянието на птиците около нас. От всички оценени 71 вида птици 21% намаляват, а 18% се увеличават. Видове като домашното врабче (-31%), щиглецът (-52%) и скорецът (-41%) намаляват със значителни темпове през последните години. Най-голям спад се отчита в преброяването на ръждивогушото ливадарче - цели 68% понижение в популацията. В преброяването спад има и в числеността на...

Полеви курс за разпознаване на птици 2016: седмица 8

30.05.2016

През осмата седмица от обучението посетихме района на блатата Челопечене и Алдомировско блато. Маршрутът през първия ден бе блатата „Челопечене" и с. Кремиковци, а през втория - Сливница - Алдомировско блато и Драгоман. Списъкът от видове по реда на тяхното наблюдение може да видите по-долу: 28. 05. 2016г. Блата „Челопечене" 1.Бял щъркел (Ciconia ciconia). 2.Нощна чапла (Nycticorax nycticorax). 3.Жълтокрака чайка (Larus michahellis). 4.Тръстиково шаварче (Acrocephalus arundinaceus). 5.Син синигер (Cyanistes caeruleus). 6.Торбогнездест синигер...

Скален орел (Aquila chrysaetos)

29.05.2016

Защо е „скален" скалният орел? С какви други имена е известен? Каква роля играе в света на хората? Как да го разпознаем в природата? Защо тази статия намира място тук, в мястото за широко разпространените видове птици? Нека дадем отговор на тези въпроси по-долу и да ви помогнем да опознаете по-добре този достолепен представител на българската природа, красящ небесните висини с присъствието си... Тъй като наскоро организираният фотоконкурс от БДЗП, със тема „Събуждането на пролетта" , бе спечелен със снимка на скален орел, бихме искали да разкажем малко...

Представяне на Smartbirds в Царево

27.05.2016

В периода 25-26 май се проведе се проведе специализирано обучение за стопанисване, ползване, защита и управление на горите в района на Странджа. Обучението се проведе  в гр. Царево и в него взеха участие 100 човека представители на държавни институции. Сред представените институции са Изпълнителна агенция по горите, Лесотехнически университет, РДГ "Бургас", и няколко горски стопанства от района на Бургас, Малко Търново, Несебър, Ропотамо, Сливен, Айтос, Кости, Царево, Карнобат, и др. В обучението взеха участие няколко човека представители на БДЗП. Обучението се...

Полеви курс за разпознаване на птици 2016: седмица 7

21.05.2016

Седмата седмица от полевия курс премина при по-ниска посещаемост, но видовете бяха не по-малко интересни. През първия ден от обучението (14.05) посетихме района на Конявска планина и Чокльово блато. Сред по-интересните наблюдения на тези две места бяха Орел змияр и белоока потапница.  Вторият ден (15.05) се проведе в района на гр. Годеч и селата Голеш, Бърля и Комщица. Тук безспорните фаворити на участниците бяха наблюденията на пъдпъдък и гласа на ливадния дърдавец. Благодарности към всички участници и за предоставените снимки от Рая Димитрова и Ралина Боянова....

http://www.ebcc.info/
http://www.birdlife.org/
http://www.rspb.org.uk/
http://www.BG03.moew.government.bg

За контакти

София 1111, п. к. 50
ж.к. Яворов бл.71 вх.4 ап.1
тел.: (02) 97 99 500

е-мейл: monitoring@bspb.org

Facebook Намерете ни във Facebook