bg

Актуално

Представяне на Smartbirds в Байкал

16.05.2016

В периода 13-14.05.2016 се проведе обучение за работа със SmartBirds на над 30 ученици и преподаватели от 17 населени места. Представянето се проведе по време на семинар организиран от Общински център по извънкласно обучение в с. Байкал. Сред темите на семинара бе включена тема за ролята на мобилните технологии в помощ на образованието. Също така се проведе полево обучение за разпознаване на птици и теренно тестване на наученото за ползването на Smartbirds.       Този материал се публикува в рамките на проект „Птиците за хората и...

Полеви курс за разпознаване на птици 2016: седмица 6 - Керкини и Славянка

10.05.2016

През изминалите дни се проведе поредното обучение за разпознаване на птици в полеви условия. През тази седмица участниците посетиха разнообразни местообитания включващи открити площи, крайречни местообитания, водни басейни, скални местообитания, населени места и стари иглолистни и широколистни гори. Това разнообразие от местообитание доведе до регистрирането и дискутирането на 90 вида птици. Благодарности към всички участници за участието. Вижте списък на регистрираните видове тук: 06.05.2016 - Кресна, Рупите 1.Малък маслинов присмехулник / Блед...

МОВП с нова онлайн база данни www.SmartBirds.org

10.05.2016

От тази година въвеждането на наблюденията от мониторинга на широкоразпространените видове птици и заявяването на нови площадки ще става електронно през сайта www.SmartBirds.org Целта на новата система е да намалим ползването на хартия, да намалим усилието на доброволците за въвеждане и обобщаване на наблюденията в таблици и да ускорим времето за събиране на наблюденията. Чрез новия портал www.SmartBirds.org , можете да въведете наблюденията си директно онлайн. Всеки от досегашните участници в дейността има регистриран профил. За да влезете в него, просто...

Представяне на Smartbirds.org в Пловдив

26.04.2016

Участници в мониторинга на широкоразпространените видове птици от гр. Пловдив бяха обучени за работа с новия портал www.SmartBirds.org и мобилното приложение SmartBirds Pro . На обучението присъстваха седем човека, които се запознаха с възможностите на новото приложение. Сред обучаваните бяха активни доброволци на Българско дружество за защита на птиците.     Обученията се осъществяват и публикуването на настоящия материал се осъществяват в рамките на проект „Птиците за хората и хората за птиците: с добра воля за активно...

Полеви курс за разпознаване на птици 2016: седмица 5 - Маджарово

25.04.2016

За пета поредна седмица се проведе полево обучение за разпознаване на птици. През тези седмица фокусът ни бе върху грабливите и южните видове птици от района на гр. Маджарово в Източните Родопи. Общо 15 студенти се включиха в обучението за периода 20-24ти април. За изминалите дни успяхме да регистрираме и дискутираме разпознаването на над 90 вида. Този висок брой птици показва разнообразието от птици в района и предпоставките за задълбочаването на уменията на участниците. Организаторите изказват сърдечни благодарности към всички участници в курса и към Светослав...

Полеви курс за разпознаване на птици 2016: седмица 4

18.04.2016

Изминалият уикенд от полевото посещение бе посветен на птиците от иглолистните и широколистните гори. Излетите се проведоха в района на яз. Голям Беглик (ЗМ „Чатъма") и околности на яз. Батак. Организаторите изказват сърдечни благодарности към всички участници. Списък на регистрираните и коментирани видове птици /по реда на наблюдение/. Моля използвайте този списък, за да тренирате разпознаването на видовете по визуални и акустични белези. 16-17.04.2016 Място: ЗМ „Чатъма" и околностите на яз. Батак 1.Черен кълвач (Dryocopos martius). 2.Малък...

http://www.ebcc.info/
http://www.birdlife.org/
http://www.rspb.org.uk/
http://www.BG03.moew.government.bg

За контакти

София 1111, п. к. 50
ж.к. Яворов бл.71 вх.4 ап.1
тел.: (02) 97 99 500

е-мейл: monitoring@bspb.org

Facebook Намерете ни във Facebook