bg

Актуално

Полеви курс за разпознаване на птици 2017: четвърта седмица!

11.04.2017

Четврътата поредна седмица от обучението премина с по-малко участници, но по-интересни видове. Дните на обучението бяха посветени на района на с. Боснек и яз. Студена през първия ден и района на с.Дръмша и Безден, през втория. Дата: 08.04.2017 г. Район: с. Боснек и яз. Студена Списък на регистрираните и коментирани видове птици /по реда на наблюдение/ 1.Папуняк (Upupa epops). 2.Полско врабче (Passer montanus). 3.Бяла стърчиопашка (Motacilla alba). 4.Домашна червеноопашка (Phoenicurus ochruros). 5.Сивоглава овесарка (Emberiza cia). 6.Голям синигер (Parus major)....

Полеви курс за разпознаване на птици 2017: трета седмица!

03.04.2017

Третата седмица от обучението посветихме на ранно загнездващите видове от иглолистните гори и мигриращи водолюбиви птици. Благодарности към всички участници за незабравимите мигове. Списък на регистрираните и коментирани видове птици /по реда на наблюдение/. Дата: 01.04. Място: яз. Искър и Рила 1. Сива чапла (Ardea cinerea). 2. Сойка (Garrulus glandarius). 3. Градска лястовица (Delichon urbicum). 4. Черен щъркел (Ciconia nigra). 5. Червеногръдка (Erithacus rubecula). 6. Кос (Turdus merula). 7. Сива врана (Corvus cornix). 8. Сврака (Pica pica). 9. Лъскавоглав...

Полеви курс за разпознаване на птици 2017: втора седмица!

27.03.2017

Втората седмица от полевото обучение се проведе в района на село Рударци и Алдомировско и Драгоманско блато. Във фокуса на нашето внимание бяха видове от открити пространства, широколистни гори и водни басейни. Сред най-запомнящите се наблюдения бяха тези на среден пъстър кълвач, дългоопашат синигер, който строи гнездото си и обикновени калугерици, които демонстрират своите гласови и летателни възможности само на няколко метра от нас. Ще бъде запомнящ се уикенд. Ето и видовете, по реда на тяхното наблюдение. Дата: 25. 03. 2017 г. Район на обучение: с. Рударци...

Полеви курс за разпознаване на птици 2017: начало!

20.03.2017

За пети пореден път запона полевият курс за разпознаване на птици организиран от Българско дружество за защита на птиците и Норвежкият университет Nord! Първите излети бяха в района на езерото Панчарево и яз. Огняново където посрещнахме първите мигранти за година. В това число са белоока потапница, лятно бърне, черна каня и много други. Успяхме да видим и някои от все още зимуващите птици, които са малко закъснели със своя път на север. Сред зимните ни гости установени уикенда са сива сврачка и хвойнов дрозд. Останалите видове регистрирани през двата дни /по реда...

Полеви курс за разпознаване на птици 2017: пето поредно начало!

16.02.2017

Време е... :) ! С огромно удоволствие, искам да поканя запалени любители на птиците да се включат в практично, полево обучение за тяхното разпознаване. За пета поредна година, Българско дружество за защита на птиците и Норвежкия университет Nord набират участници в обучение за разпознаване на птици в околностите на гр. София. Целта на обучението е да научи участниците да разпознават птиците в реални условия сред природата. Място на провеждане : района на гр. София, гр. Маджарово, Рила и гр. Бургас Краен срок за кандидатстване: 12.03.2017 Начало на...

Полеви курс за разпознаване на птици 2016: обучение миграция

07.09.2016

В периода 3-6 Септември, в района на Бургаските езера, се проведе финалното обучение за разпознаване на птици, организирано от Българско дружество за защита на птиците и Норвежкия университет Норд. Фокусът му бе върху водолюбивите и грабливите видове птици. За дните на обучението се включиха над 15 участника, които наблюдаваха над 110 вида птици (близо 25% от всички срещащи се в страната). Изказваме сърдечни благодарности към всички участници и към Светослав Митков за сърдечната и всеотдайна помощ по време на целия курс. Желаещите да се включат в курса през...

http://www.ebcc.info/
http://www.birdlife.org/
http://www.rspb.org.uk/
http://www.BG03.moew.government.bg

За контакти

София 1111, п. к. 50
ж.к. Яворов бл.71 вх.4 ап.1
тел.: (02) 97 99 500

е-мейл: monitoring@bspb.org

Facebook Намерете ни във Facebook