bg

Актуално

Обновен е индексът на птиците в Европа за 2022 г

03.12.2022

Обновен е индексът за състоянието на птиците в Европа, към който допринася и българската схема за мониторинг на широкоразпространените видове птици. За първи път при продуцирането на резултатите се включват данни от Андора. Страната е най-новият участник в индекса за състоянието на птиците на Европа. По този...

Отпечатан е докладът за състоянието на широкоразпространените видове птици за 2022 г.

15.11.2022

БДЗП представи резултатите от 19-годишно проучване на широкоразпространените видове птици в България. Данните показват, че птиците от земеделските земи продължават да намаляват. През 2022 г. намаляващите видове са се увеличили спрямо предходната година и достигат до 26% от всички оценени видове. Същевременно, броят...

Представяне на резултатите от МОВП 2022

24.10.2022

На 27. Октомври бяха представени резултатите от мониторинга на обикновените видове птици за 2022 г. В срещата взеха участие над 30 човека включително и медии. Основните акценти от представянето са: През 2022 г. са мониторирани рекорден брой квадрати за последните 9 години - 122 квадрата, като 28 от тях се броят за...

Близо половината от всички видове птици намаляват, а един от всеки 8 вида е застрашен от изчезване

07.09.2022

Новият доклад за състоянието на птиците в света обрисува най-тревожната картина досега за бъдещето на всички видове птици и за живота на Земята като цяло. В доклада се посочва, че почти половината от всички видове птици са със спад в популациите, а един от всеки осем вида в момента е застрашен от изчезване....

Състояние на птиците във Великобритания

08.08.2022

Публикуван е новият доклад за състоянието на птиците във Великобритания. Това е двадесет и седмия годишен доклад на консорциум от организации, които организират и провеждат няколко схеми за мониторинг вкл. мониторинг на широкоразпространените видове птици и гнездящи водолюбиви видове птици. В доклада се...

Среща на участниците в Мониторинга на обикновените видове птици

04.07.2022

В края на юли (30-31.07.2022 г.) ще се проведе първата по рода си среща на участниците в Мониторинга на обикновените видове птици (МОВП). На срещата ще бъдат представени резултати от дейността, която е една от най-масовите и дългосрочни инициативи на Българското дружество за защита на птиците. Стартирала преди 18 години...

http://www.ebcc.info/
http://www.birdlife.org/
http://pudoos.bg/
http://www.rspb.org.uk/
http://www.BG03.moew.government.bg

За контакти

София 1111, п. к. 50
ж.к. Яворов бл.71 вх.4 ап.1
тел.: (02) 97 99 500

е-мейл: monitoring@bspb.org

Facebook Намерете ни във Facebook