bg

Актуално

Полеви курс за разпознаване на птиците в природата 2018: Маджарово

23.04.2018

През третата седмица от обучението за разпознаване на птици, групата посети района на гр. Маджарово. Впечатленията на участниците са изключително положителни: "много ми хареса разнообразната програма, разнородните дейности и богатото разнообразие от видове"; "много добра организация, голямо разнообразие от видове и много професионално отношение на преподавателите" "избора на място за настаняване беше много добър" Това са само част от положителните послания на групата. За четирите дни на обучението успяхме да регистрираме над 90 вида. Сред най-интересните са...

Начало сезон МОВП 2018 г.: за 15ти път!

17.04.2018

За 15ти пореден път, Българско дружество за защита на птиците ще организира мониторингът на широкоразпространените видове птици в България. Резултатите от наблюденията служат да се оцени състоянието на птиците у нас и на средата, която те обитават. Наблюденията се записват от любители на птиците, които посещават местата си за броене по два пъти всяка година. При последната оценка за състоянието на видовете бяха оценени общо 76 вида птици. Намаляващите са 16%, увеличаващите и тези със стабилни категории на тенденции са 25%, и оставащите 34% нямат ясно...

Полеви курс за разпознаване на птиците в природата 2018: седмица 2

16.04.2018

През втората седмица от полевия курс за разпознаване на птици през тази година, в програмата включихме птици от земеделски земи, гори, храсти, населени места и водни басейни. Първия от двата дни в уикенда се насочихме към района на с. Рударци, а през втория към с. Безден, Алдомировско блато и Драгоман. През първия от двата дни имахме отлично време и активност на птиците. Любувахме се на първите кукувици за годината и още много други видове: коприварчета, кълвачи, овесарки и чучулиги. Вторият ден бе изключително богат на видове вкл. и редки такива. Времето не беше...

Полеви курс за разпознаване на птиците в природата 2018: седмица 1

14.04.2018

За шеста поредна година, Българско дружество за защита на птиците и Норвежкия университет НОРД започват полеви курс за разпознаване на птици. Успехът на програмата е високо оценен от участниците и за шести пореден път се сформира група от любители на природата, които желаят да се научат да разпознават птиците. Първият от излетите ни се проведе в района на езерото Панчарево, а вторият, в района на яз. Огняново. И двата дни имахме отлични условия, макар на вторият ден да бяхме притискани от лошото време. В крайна сметка се измъкнахме сухи и доволни от първите си...

Полеви курс за разпознаване на птиците в природата 2018: Начало

01.02.2018

Българско дружество за защита на птиците и Норвежкият университет Nord набират участници за полево обучение за разпознаване на птиците. Целта на обучението е участниците да се научат да разпознават птиците в реални условия сред природата. Къде? района на гр. София Краен срок за кандидатстване: 21.02.2018 Начало на полевия курс: 24.03.2018 Край: 09.2018 Продължителност: 20-25 дни. Излетите ще се провеждат в почивните дни (събота и неделя) на почти всяка седмица в периода 24.03 - 30.05 с изключение на празниците. Излет се провежда само при...

Полеви курс за разпознаване на птици 2017: Бургаски езера

06.09.2017

Ето че дойде края на курса за разпознаване на птици за 2017 г. С голяма носталгия за изминалите дни на обучение мога да кажа, че беше изключителна година с много любознателни участници. В курса се включиха близо 20 любители на птиците и част от тях вече участват в дейности за опазване на природата. Последното обучение 30. VIII. - 03 .IX. 2017 г. бе в района на едно от най-богатите на птици места в България - района на гр. Бургас. За 4 дни видяхме и обсъдихме разпознаването на близо 120 вида. Презентации до малките часове на нощта държаха вниманието до последно, след...

http://www.ebcc.info/
http://www.birdlife.org/
http://www.rspb.org.uk/
http://www.BG03.moew.government.bg

За контакти

София 1111, п. к. 50
ж.к. Яворов бл.71 вх.4 ап.1
тел.: (02) 97 99 500

е-мейл: monitoring@bspb.org

Facebook Намерете ни във Facebook