bg

Обновен е индексът на птиците в Европа за 2022 г
03.12.2022

Щиглец, Георги Герджиков

Обновен е индексът за състоянието на птиците в Европа, към който допринася и българската схема за мониторинг на широкоразпространените видове птици.

За първи път при продуцирането на резултатите се включват данни от Андора. Страната е най-новият участник в индекса за състоянието на птиците на Европа. По този начин, страните участнички стават 30, а данните обхващат 170 вида птици.

Птиците от земеделските земи продължават да намаляват с много по-бързи темпове от птиците на горите.

FBI_forest_PECBM_2022.png

Източник: https://pecbms.info/

Птиците на земеделските земи в Европа

Птиците на земеделските земи намаляват с различни темпове в различните региони на Европа. Най-значимо е в Западна Европа, следвано от Северна И Южна Европа. Данните от България се включват в индеса за Централна и Източна Европа (зелен цвят). У нас, птиците на земеделските земи също намаляват със значими темпове. Резултатите от последната оценка за 2022 г., показват, че птиците на земеделските земи в България намаляват с 37% (вижте пълният доклада  за състоянието на птиците у нас на стайта тук).

FBI_PECBM_2022.png

Източник: https://pecbms.info/

 

Птиците на горите в Европа

forest_PECBM_2022.png

Източник: https://pecbms.info/

 

Всички видове тенденции може да видите от страницата тук.

http://www.ebcc.info/
http://www.birdlife.org/
http://pudoos.bg/
http://www.rspb.org.uk/
http://www.BG03.moew.government.bg

За контакти

София 1111, п. к. 50
ж.к. Яворов бл.71 вх.4 ап.1
тел.: (02) 97 99 500

е-мейл: monitoring@bspb.org

Facebook Намерете ни във Facebook