bg

Резултати

Основни послания

 

  • ГургулицаПрез 2021 г. бележим рекорден брой квадрати за мониторинг за последните 7 години - 104 квадрата;
  • Оценено е състоянието на 79 вида птици, което е с 5 вида повече от 2020 г.;
  • През 2021 г. са регистрирани 176 вида птици, най-високият брой до момента (70% от гнездящите в България);
  • През 2021 г. са направени 11 430 записа в SmartBirds.org;
  • През 2021 г. е отбелязан най-високият среден брой видове за квадрат - 28 вида;
  • Птиците от земеделските земи продължава да намалява с най-бързи темпове от всички останали до -25% от 2005 г досега;
  • Сред най-силно намаляващите видове са горска бъбрица, дебелоклюна чучулига и обикновено конопарче.
  • Видовете, с най-голямо увеличение са гривяк, фазан и голямо белогушо коприварче
  • Насекомоядните птици намаляват с по-бързи темпове от зърноядните.
  • За настоящата оценка, доброволци са извървяли над 3 000 км, равняващо се на разстоянието от София до Рим и обратно; 

 

Резултатите са разделени на шест групи:

http://www.ebcc.info/
http://www.birdlife.org/
http://pudoos.bg/
http://www.rspb.org.uk/
http://www.BG03.moew.government.bg

За контакти

София 1111, п. к. 50
ж.к. Яворов бл.71 вх.4 ап.1
тел.: (02) 97 99 500

е-мейл: monitoring@bspb.org

Facebook Намерете ни във Facebook