bg

Актуално

Полеви курс за разпознаване на птици 2017: Маджарово

25.04.2017

През петата седмица от полевия курс за разпознаване на птици, участниците посетиха района на гр. Маджарово в Източни Родопи. Както винаги, участниците останаха изключително впечатление от заобикалящата ни природа и с пожелание за още излети по местата, които се бяха превърнали в любими. Обучението се провете в...

Полеви курс за разпознаване на птици 2017: четвърта седмица!

11.04.2017

Четврътата поредна седмица от обучението премина с по-малко участници, но по-интересни видове. Дните на обучението бяха посветени на района на с. Боснек и яз. Студена през първия ден и района на с.Дръмша и Безден, през втория. Дата: 08.04.2017 г. Район: с. Боснек и яз. Студена Списък на регистрираните и коментирани видове...

Полеви курс за разпознаване на птици 2017: трета седмица!

03.04.2017

Третата седмица от обучението посветихме на ранно загнездващите видове от иглолистните гори и мигриращи водолюбиви птици. Благодарности към всички участници за незабравимите мигове. Списък на регистрираните и коментирани видове птици /по реда на наблюдение/. Дата: 01.04. Място: яз. Искър и Рила 1. Сива чапла...

Полеви курс за разпознаване на птици 2017: втора седмица!

27.03.2017

Втората седмица от полевото обучение се проведе в района на село Рударци и Алдомировско и Драгоманско блато. Във фокуса на нашето внимание бяха видове от открити пространства, широколистни гори и водни басейни. Сред най-запомнящите се наблюдения бяха тези на среден пъстър кълвач, дългоопашат синигер, който строи...

Полеви курс за разпознаване на птици 2017: начало!

20.03.2017

За пети пореден път запона полевият курс за разпознаване на птици организиран от Българско дружество за защита на птиците и Норвежкият университет Nord! Първите излети бяха в района на езерото Панчарево и яз. Огняново където посрещнахме първите мигранти за година. В това число са белоока потапница, лятно бърне,...

Полеви курс за разпознаване на птици 2017: пето поредно начало!

16.02.2017

Време е... :) ! С огромно удоволствие, искам да поканя запалени любители на птиците да се включат в практично, полево обучение за тяхното разпознаване. За пета поредна година, Българско дружество за защита на птиците и Норвежкия университет Nord набират участници в обучение за разпознаване на птици в околностите на...

http://www.ebcc.info/
http://www.birdlife.org/
http://pudoos.bg/
http://www.rspb.org.uk/
http://www.BG03.moew.government.bg

За контакти

София 1111, п. к. 50
ж.к. Яворов бл.71 вх.4 ап.1
тел.: (02) 97 99 500

е-мейл: monitoring@bspb.org

Facebook Намерете ни във Facebook