bg

Актуално

Полеви курс за разпознаване на птици 2017: Бургаски езера

06.09.2017

Ето че дойде края на курса за разпознаване на птици за 2017 г. С голяма носталгия за изминалите дни на обучение мога да кажа, че беше изключителна година с много любознателни участници. В курса се включиха близо 20 любители на птиците и част от тях вече участват в дейности за опазване на природата. Последното...

Полеви курс за разпознаване на птици 2017: девета седмица

23.05.2017

През първия ден от деветата седмица от полевото обучение посетихме района на с. Боснек и яз. Студена, а през втория, яз. Огняново. Макар метеорологичните условия да не бяха най-благодатните, успяхме да видим голямо разнообразие от видове, включително и нови такива за обучението ни. Списъците с видовете може да...

Полеви курс за разпознаване на птици 2017: осма седмица

22.05.2017

Осмата седмица ни заведе в района на блатата Челопечене и Кремиковски манастир. Списъкът с наблюдаваните видове може да видите тук: Дата: 14. 05. 2017 г. Район: блата „Челопеч“ и с. Кремиковци Списък на регистрираните и коментирани видове птици /по реда на наблюдение/. Блата „Челопеч“ 1. Тръстиково шаварче...

Напомняне за край на първо броене на площадките за 2017 г.

10.05.2017

Наближава краят на първият период за броене на широкоразпространените видове птици. Моля използвайте наближаващия уикенд 13-14 Май, тъй като крайният срок за броене е 15ти май. Най-удобно би било ако ползвате мобилното приложение Smart Birds Pro , но ако нямате възможност, ползвайте хартиените формуляри долу и въведе...

Полеви курс за разпознаване на птици 2017: седма седмица

09.05.2017

Поредният уикенд ни отведе в Югозападна България и отново с изключителни преживявания и места. Дата: 06 – 08. V. 2017 г. Район: рибарници Благоевград, м. Рупите, Беласица планина, ез. Керкини, околности на гр. Мелник – Списък на регистрираните и коментирани видове птици /по реда на наблюдение/. Рибарници...

Полеви курс за разпознаване на птици 2017: шеста седмица

02.05.2017

През шестата седмица от полевия курс за разпознаване на птици, участниците посетиха района на гр. Сливница и Кремиковци. Ето и списъка на установените и дискутирани видове от двата дни: Дата:29. 04. 2017 г. Район: гр. Сливница, Алдомировско блато и Драгоманско блато. Околности на гр. Сливница 1.Качулата чучулига (Galerida...

http://www.ebcc.info/
http://www.birdlife.org/
http://pudoos.bg/
http://www.rspb.org.uk/
http://www.BG03.moew.government.bg

За контакти

София 1111, п. к. 50
ж.к. Яворов бл.71 вх.4 ап.1
тел.: (02) 97 99 500

е-мейл: monitoring@bspb.org

Facebook Намерете ни във Facebook