bg

Актуално

Състояние на птиците в Европа 1980-2010

05.07.2012

Излезе от печат нова брошура с тенденциите в състоянието на широкоразпространените видове птици в Европа. Тенденциите обхващат периода 1980 - 2010 г. и включват 148 вида птици. Сред основните послания на брошурата са следните: - птиците продължават да намаляват: от 148 оценени вида,55 са намалели слабо а два силно; 37 са...

Търсят се любители на птиците

08.04.2012

БДЗП започва кампанийното набиране на участници в проекта „Да преброим птиците около нас: Мониторинг на обикновените видове птици". С наближаващия гнездови сезон на птиците, стартират и дейностите по тяхното преброяване. Месеците май и юни са ключови за преброяване на гнездящите птици. Както всяка година, над...

Птиците на земеделските земи намаляват с 16%

28.03.2012

Сред основните заплахи са премахването на храстите и разораването на пасищата Птиците в земеделските земи намаляват с тревожни темпове. Това показват резултатите от проведено национално проучване на широко разпространените видове птици наречено схема за мониторинг на обикновените видове птици....

Стартира нова интернет страница за МОВП

27.03.2012

С настъпването на пролетта е време за промени. БДЗП и екипът на схемата за мониторинг на обикновените видове птици обновиха интернет страницата на проекта. Освен новият дизайн, в страницата ще може да намерите много повече информация и снимки за птиците. Добавяме и подзаглавие на проекта, което ще цели да...

http://www.ebcc.info/
http://www.birdlife.org/
http://pudoos.bg/
http://www.rspb.org.uk/
http://www.BG03.moew.government.bg

За контакти

София 1111, п. к. 50
ж.к. Яворов бл.71 вх.4 ап.1
тел.: (02) 97 99 500

е-мейл: monitoring@bspb.org

Facebook Намерете ни във Facebook