bg

Актуално

Начало сезон МОВП 2022

11.04.2022

  15ти април е датата за начало на новия сезон за мониторинг на обикновените видове птици  2022! За 18та поредна година ще броим птиците около нас ! Новото през 2022 г. През тази година, очаквайте обновена форма за записване на наблюденията в приложението SmartBirds Pro. Изтеглете го от тук. Обновената...

Обновен е индексът на птиците за Европа

08.12.2021

В началото на м.Декември бе обновен индексът за състоянието на птиците в Европа. За изготвянето на този индекс са включени данни и от България. Оценено е състоянието на общо 168 вида, от 29 държави за 40 годишен период (1980 - 2019).   Двата вида с най-значимо намаляваща тенденция са качулатата чучулига и речната...

Нов доклад разкрива огромен спад в популациите на птиците в Европа

17.11.2021

Ново проучване на гнездящите птици в Европа показва, че птиците днес са с около 600 милиона по-малко, отколкото са били преди 40 години. Най-голям спад се наблюдава в популацията на домашното врабче (247 милиона индивида по-малко), следвано от жълтата стърчиопашка (97 милиона по-малко), скореца (75 милиона по-малко) и...

Птиците в земеделските земи намаляват с 25%

28.10.2021

С 25% са намалели птиците от земеделските земи за последните 17 години. Това показват резултатите от мониторинг на широкоразпространените видове птици (МОВП) проведен за седемнайсета поредна година и организиран от Българско дружество за защита на птиците като част от Националната система за мониторинг на...

Сивата овесарка през 2021 г.

13.09.2021

Сивата овесарка е един от най-значимо намаляващите видове в България за последните 17 години. Това показват резултатите от последната оценка за състоянието на птиците в страната ни обхващаща периода 2005-2017 г. Макар и често срещана и многобройна на пръв поглед, резултатите от мониторинга на вида в 181 пробни...

План за действие за опазване на гургулицата

10.08.2021

Публикуван е план за опазване на Гургулицата Streptopelia turtur (2018-2028). Гургулицата е един от най-харизматичните наши видове внасящ особено вълнение при наблюдение в дивата природа. За съжаление, видът е изправен пред значителен спад, особено в Западна Европа. Наскоро публикувания актуализиран Червен списък с видовете...

http://www.ebcc.info/
http://www.birdlife.org/
http://pudoos.bg/
http://www.rspb.org.uk/
http://www.BG03.moew.government.bg

За контакти

София 1111, п. к. 50
ж.к. Яворов бл.71 вх.4 ап.1
тел.: (02) 97 99 500

е-мейл: monitoring@bspb.org

Facebook Намерете ни във Facebook