bg

Новини

Покана за откривателско приключение в лагуната „Пода“ до Бургас

26.01.2018

Във връзка с Международния ден на влажните зони, на 2 февруари 2018 г. (петък) Природозащитният център на БДЗП „Пода" до Бургас ще направи специален подарък на млади хора, които обичат птиците и природата и желаят да научат повече за тях. Подаръкът е екскурзия в защитената местност, водена от опитен орнитолог, който ще покаже на учениците редки и застрашени птици, как се определят птици в дивата природа, ще им разкаже удивителната история на „Пода". На всички млади откриватели ще бъдат дадени бинокли, групата ще разполага и с далекогледна тръба за по-добро...

Белогушата овесарка (Emberiza rustica) е двеста и деветдесетият вид птица в защитената местност „Пода“

17.10.2017

Известно е, че октомври е месецът с най-голяма вероятност за откриване на нови видове за страните от Източна и Централна Европа. Това се потвърди за пореден път, когато на 14 октомври 2017 г. фотографът от Бургас Димитър Русев при поредното си посещение в защитената местност „Пода" засне белогуша овесарка ( Emberiza rustica ) на няколкостотин метра от Природозащитния център. С нея броят на видовете птици на „Пода" става 290. Рекордно видово разнообразие за територия от само 1 квадратен километър! Интересен факт е, че няколко дни преди това видът е...

Ново наблюдение на биволска чапла (Bubulcus ibis) до Природозащитния център „Пода“

26.09.2017

Че сполуката често следва всеотдайните ни показа тринадесетгодишният фотограф Арту Нурми от Финландия. На 12 септември 2017 г. той и баща му посетиха Природозащитния център „Пода" и младият човек ни направи впечатление с бликащият си ентусиазъм в снимането на многобройните птици, хранещи се и прелитащи около сградата на центъра. С удивителна за възрастта му опитност той успя да направи десетки прекрасни фотографии на малки корморани, тръстикови блатари, големи червенноноги водобегачи, средни бекасини, малки горски и малки зеленоноги водобегачи, бойници и други...

С настъпването на лятото започна и… есенният прелет на птиците в защитена местност „Пода“

22.06.2017

На 21 юни 2017 г., с току-що настъпилото астрономическо лято, в стопанисваната от БДЗП защитена местност „Пода" се появиха и първите пришълци от север. Това беше ято от 12 големи червеноноги водобегачи, повечето възрастни в пълно брачно оперение, но с тях - и млади птици. Явно птиците са летели дълго време, защото основно спяха и се хранеха активно. Поредното потвърждение за добре известната ключова роля на места като „Пода" като незаменими станции за почивка и „зареждане" при прелет. И сякаш да не си помислим, че това е просто случайно ято, се...

Природозащитният център „Пода“ отбеляза Деня на птиците с доброволческа акция за почистване

05.04.2017

На самия Международен ден на птиците - 1 април, Природозащитният център „Пода" отбеляза заедно с Регионалната дирекция по горите - Бургас откриването на Седмицата на гората (http://bspb.org/bg/news/Otkrivane-po-sluchai-sedmitsata-na-gorata-v-Prirodozashtitnia-tsentyr-Poda.html). Затова на 2 април 2017 г. приятелите на „Пода" отбелязаха Международния ден на птиците с доброволческа акция за почистване на защитената местност и сградата на центъра. Дванадесет души, разделени на три екипа, приведоха в ред посетителската част на Природозащитния център и...

Още един световно застрашен вид – голям креслив орел Clanga clanga бе наблюдаван в защитената местност „Пода“

20.02.2017

Още с излизането им на терасата на Природозащитния център на БДЗП „Пода" на 18.02.2017 г. късметлии посетители можаха да видят три световно застрашени вида - кафявоглава потапница Aythya ferina , къдроглав пеликан Pelecanus crispus и голям креслив орел Clanga clanga . И ако с първите два сме свикнали дотам, че почти не им обръщаме внимание, третият ни зарадва, защото не е сред видовете, които могат да се наблюдават на много места. Орелът летеше от югоизток на северозапад, като спря да набере височина с реене над защитената местност. Големият креслив орел е...