bg

Белогушата овесарка (Emberiza rustica) е двеста и деветдесетият вид птица в защитената местност „Пода“
17.10.2017

Белогуша овесарка, сн. Димитър Русев

Известно е, че октомври е месецът с най-голяма вероятност за откриване на нови видове за страните от Източна и Централна Европа. Това се потвърди за пореден път, когато на 14 октомври 2017 г. фотографът от Бургас Димитър Русев при поредното си посещение в защитената местност „Пода" засне белогуша овесарка (Emberiza rustica) на няколкостотин метра от Природозащитния център. С нея броят на видовете птици на „Пода" става 290. Рекордно видово разнообразие за територия от само 1 квадратен километър!

Интересен факт е, че няколко дни преди това видът е регистриран и при Истанбул! Очевидно става въпрос за вълнà от навлизащи в района птици (инфлукс) от Североизточна Европа, където е обичайния ареал на белогушата овесарка. Подобни есенни нахлувания не са рядкост в Европа. В България видът е намиран досега 5 пъти, основно през октомври-декември и само един път - през април.

Още по-любопитно е, че белогушата овесарка е един от малкото видове пойни птици, които вече са попаднали с списъка на световно застрашените видове. Поради бързото намаляване на популацията му, въпреки че се среща от Швеция до Камчатка, видът е включен в списъка на БърдЛайф Интернешънъл и IUCN в категорията „Уязвим". Така с установяването й в защитената местност, световно застрашените видове на „Пода" стават с един повече.

Намирането на белогушата овесарка в защитената местност „Пода" е поредният пример за нарастващата роля на фотографите на дива природа в българската орнитология. Присъствието в природата на много повече от всякога любители на птиците, възможността за безупречно документиране на наблюденията и незабавното огласяване на находките са безспорна крачка напред в опознаването на птиците на България. Несъмнено, в бъдеще списъкът на птиците на отделните места и на България в цяло ще расте с много по-бърза скорост от досега.

За повече информация:
Природозащитен център на БДЗП „Пода"
тел. 056 / 500 560
моб. 0878 252 722
ел. поща: poda@bspb.org