bg

Добре дошли!

karte.jpgБургас е уникално място за всеки любител на птиците. Това, което го отличава от всяко друго селище в България е изобилието на птици през всички сезони. Това е единственият район у нас, където са оцелели три големи водоема - Атанасовското езеро, Бургаското езеро (Вая) и Мандренския комплекс. С различния си характер и свръхсолени, полусолени и сладки води, заедно с морето те осигуряват много различни екологични условия и подходящи места зо обитаване на голям брой птици, много от които - застрашени от изчезване. Това прави Бургас и един от малкото градове в Европа, заобиколени от влажни зони с международно значение.

Градът лежи на един от най-оживените прелетни пътища на птиците в Европа - "Виа Понтика". Уникалното разположение на Бургас в най-западната точка на цялото Черноморско крайбрежие е причина потоците от мигранти над града да са особено интензивни, тъй като повечето прелетни птици следват бреговата линия. Освен милионите пойни птици, дъждосвирци, чайки и рибарки, пчелояди, бързолети и други прелетни птици, само за един миграционен сезон над града преминават над 200 000 бели щъркела и повече от 150 000 хищни птици от над 30 вида. Нима е чудно тогава, че именно Бургас е безспорната орнитологична столица на България!

Защитената местност "Пода" попада в самия естествен център между трите езера и морето. Така като във фокус тя събира в себе си "есенцията" на птичето многообразие на този уникален район. Това обяснява поразителния факт, че на територията си от един единствен квадратен километър "Пода" приютява 273 вида птици, което е повече от половината от 420-те вида птици, срещащи се на всичките 110 000 квадратни километра на България! Защитената местност "Пода" е обявена през 1989 г. по предложение на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП), на което официално е поверено стопанисването й - първи случай у нас на предоставяне управлението на защитена територия на гражданска организация. С годините "Пода" се утвърди като образец на успешно стопанисване на защитена територия. Тук БДЗП създаде първия в България Природозащитен център като средище за природозащитни, образователни, екотуристически и информационни дейности, подпомагащи опазването на целия комплекс на Бургаските влажни зони. Изготвен бе и План за управление на защитената местност, на основата на който се осъществяват дейностите по опазването й.

През годините Природозащитният център (ПЗЦ) на БДЗП "Пода" се превърна в едно от най-привлекателните места в България за многобройните любители на птиците от страната и чужбина. Включен е в списъка на 100-те национални туристически обекта, удостоен ес наградите на Фондация "Хенри Форд" и на Асоциацията на немските туроператори. В Центъра всеки посетител може да научи интересни факти за изключителните природни ценности на Бургаските влажни зони, да се докосне до една от малкото приказки с щастлив край в природозащитата и от терасите да наблюдава с бинокъли далекогледна тръба някои от най-застрашените птици - къдроглави пеликани, морски орел, както и "бисерите" на "Пода" - бялата лопатарка, блестящия ибис, малкия корморан и десетки други видове птици. По-любознателните могат да влязат по посетителския маршрут в защитената местност и от специални укрития да наблюдават и снимат птиците.

Защо и вие да не сте сред тях?

 

 

Новини

Виж повече
Обновената библиотека на Природозащитния център „Пода“ чака своите посетители

Обновената библиотека на Природозащитния център „Пода“ чака своите посетители

Неотдавна бе завършено обновлението на библиотеката на Природозащитния център „Пода". Освен цялостния ремонт на помещението, библиотеката получи в дар значителен брой нови книги. Сред тях са пълната поредица на „Фауна на България", издавана от БАН от 1950 г. насам, и значителна част от друга монографична поредица на БАН - „Флора на България". Те ще повишат възможностите на студенти, изследователи и други интересуващи се да провеждат практики и изследвания в Природозащитния център и защитената местност „Пода". За това ще спомогнат и дарените основни издания по екология, по поведение на животните, много определители на растения и на различни групи животни, много...