bg

Птиците около нас: Мониторинг на обикновените видове птици

Какво ни казват птиците? Какво се случва със средата, в която живеят хората и птиците? Ще опазим ли природата около нас благодарение на посланията, които ни изпращат птиците?

Българско дружество за защита на птиците търси съмишленици и приятели на птиците за тяхното опазване. Организираме кампания по набиране на участници в една от най-масовите природозащитни дейности в Европа. Всяка пролет хиляди любители на природата посещават свое любимо място, за да преброят птиците в него. Сега може да се включите и вие - нужно е само да обичате природата и да се научите да разпознавате птиците.

Инициативата се нарича Преброяване на птиците около нас: Мониторинг на обикновените видове птици (МОВП). До скоро тя се наричаше само МОВП, но решихме да допълним името с цел разкриването и към повече хора от широката общественост, които обичат природата и желаят да се включат в инициативи за нейното опазване. Начина на събиране на данни остава същият както досега.

 

Polsko_vrabche_Iordan_Hristov.jpg

Полско врабче, снимка: Йордан Христов

 

Какво е Преброяването на птиците около нас?

    * Инициативата цели да събере информация за състоянието на птиците около нас. По този начин, целим да разберем какво се случва със средата, в която те живеят и подпомогнем опазването на природата.
    * Провежда се всяка година и обхваща цялата страна.
    * Осъществява се на доброволни начала.
    * Наблюденията на птици в нашата страна се използват за оценяване състоянието на птиците не само в България, но и в цяла Европа.


Защо птиците са добър индикатор за състоянието на околната среда?

1. Срещат се в почти всички типове местообитания.
2. Отразяват промените при другите животински групи и растителни съобщества.
3. Чувствителни са на промени в средата.
4. Събрани са много данни за тях и е реалистично да се продължи събирането на нови.
5. Популярни са сред широката  общественост.

 

 


 

Сайтът се поддържа в рамките на проект

“Птиците за Хората и Хората за Птиците: с добра воля за активно опазване на природата”

финансиран в рамките на Програма BG03 в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.“

EEA+Grants+-+JPG.jpg

Проектът е с продължилност до април 2016 г. и е на обща стойност 26 586 евро като предоставената безвъзмездна помощ е в размер от  23 927 евро.

http://www.BG03.moew.government.bg

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма BG03 по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Българско дружество за защита на птиците и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата – Министерство на околната среда и водите.

Птица на седмицата

Виж повече
Черноглава овесарка (мъжка), Светослав Спасов http://www.natureimages.eu

Черноглава овесарка (Emberiza melanocephala)

Тенденция на популацията: Стабилна Това е един от характерните видове за полуестествените тревни съобщества и земеделските земи в страната. Включен е сред индикаторните видове, които представят състоянието на земеделските земи у нас. Към момента, видът все още няма ясно изразена тенденция поради малкото данни за вида. През последното десетилетие видът разширява разпространението си в страната. Описание Сравнително едра овесарка - дължината на тялото е 16-17см. Има относително дълга човка, и пропорционално дълги криле. Мъжките са с характерно черно оцветяване на главата, с канелено-кафяв гръб и лимонено жълто гърло, корем и подопашие. Отличава се от другите видове...

Актуално

Виж повече
Способни ли са птиците да се забавляват?

Способни ли са птиците да се забавляват?

Врана носи в човката си капачка от буркан до върха на заснежен покрив в Русия. Стъпва в капачката и се спуска надолу по покрива. После отново изнася капачката догоре и пак се спуска. Група черни лебеди се спускат по гребена на вълната като сърфисти, стигат до брега, връщат се и се „качват" на друга вълна И в двата случая поведението на птиците не изглежда да изпълнява функция, различна от забавление. Филмчетата са видени от милиони в YouTube, което означава, че обичаме да гледаме как други животни се забавляват. Но дали тълкуването на действията на птиците като забавление не е чист антропоморфизъм или пък е възможно животните да извършват действия...

http://www.ebcc.info/
http://www.birdlife.org/
http://www.rspb.org.uk/
http://www.BG03.moew.government.bg

За контакти

София 1111, п. к. 50
ж.к. Яворов бл.71 вх.4 ап.1
тел.: (02) 97 99 500

е-мейл: monitoring@bspb.org

Facebook Намерете ни във Facebook