bg

Птиците около нас: Мониторинг на обикновените видове птици

Какво ни казват птиците? Какво се случва със средата, в която живеят хората и птиците? Ще опазим ли природата около нас благодарение на посланията, които ни изпращат птиците?

Българско дружество за защита на птиците търси съмишленици и приятели на птиците за тяхното опазване. Организираме кампания по набиране на участници в една от най-масовите природозащитни дейности в Европа. Всяка пролет хиляди любители на природата посещават свое любимо място, за да преброят птиците в него. Сега може да се включите и вие - нужно е само да обичате природата и да се научите да разпознавате птиците.

Инициативата се нарича Преброяване на птиците около нас: Мониторинг на обикновените видове птици (МОВП). До скоро тя се наричаше само МОВП, но решихме да допълним името с цел разкриването и към повече хора от широката общественост, които обичат природата и желаят да се включат в инициативи за нейното опазване. Начина на събиране на данни остава същият както досега.

 

Polsko_vrabche_Iordan_Hristov.jpg

Полско врабче, снимка: Йордан Христов

 

Какво е Преброяването на птиците около нас?

    * Инициативата цели да събере информация за състоянието на птиците около нас. По този начин, целим да разберем какво се случва със средата, в която те живеят и подпомогнем опазването на природата.
    * Провежда се всяка година и обхваща цялата страна.
    * Осъществява се на доброволни начала.
    * Наблюденията на птици в нашата страна се използват за оценяване състоянието на птиците не само в България, но и в цяла Европа.


Защо птиците са добър индикатор за състоянието на околната среда?

1. Срещат се в почти всички типове местообитания.
2. Отразяват промените при другите животински групи и растителни съобщества.
3. Чувствителни са на промени в средата.
4. Събрани са много данни за тях и е реалистично да се продължи събирането на нови.
5. Популярни са сред широката  общественост.

 

 


 

Сайтът се поддържа в рамките на проект

“Птиците за Хората и Хората за Птиците: с добра воля за активно опазване на природата”

финансиран в рамките на Програма BG03 в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.“

EEA+Grants+-+JPG.jpg

Проектът е с продължилност до април 2016 г. и е на обща стойност 26 586 евро като предоставената безвъзмездна помощ е в размер от  23 927 евро.

http://www.BG03.moew.government.bg

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма BG03 по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Българско дружество за защита на птиците и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата – Министерство на околната среда и водите.

Птица на седмицата

Виж повече
Авлига (Oriolus oriolus) Емил Енчев

Авлига (Oriolus oriolus)

Тенденция на популацията: Слабо намаляваща Описание С ярко жълтото си оперение авлигата е изключително открояваща се птица. При мъжките индивиди този красив златист цвят контрастира с черните крила и опашка, и черна ивица, разположена между клюна и тъмночервените очи на птицата. Женските индивиди  и младите птици са по-скоро жълто-зеленикави с фини надлъжни черти по коремната област.  Дължината на тялото е 22-25 см. Плашливи птици, трудно различими сред  листата (дори ярко жълтият мъжки се слива сред слънчевите петна).  Прекарват по-голямата част от времето си високо в короните на дърветата. Гнездящо-прелетен вид, зимуващ в тропична Африка. Пролетната...

Актуално

Виж повече
Полеви курс за разпознаване на птици 2017: втора седмица!

Полеви курс за разпознаване на птици 2017: втора седмица!

Втората седмица от полевото обучение се проведе в района на село Рударци и Алдомировско и Драгоманско блато. Във фокуса на нашето внимание бяха видове от открити пространства, широколистни гори и водни басейни. Сред най-запомнящите се наблюдения бяха тези на среден пъстър кълвач, дългоопашат синигер, който строи гнездото си и обикновени калугерици, които демонстрират своите гласови и летателни възможности само на няколко метра от нас. Ще бъде запомнящ се уикенд. Ето и видовете, по реда на тяхното наблюдение. Дата: 25. 03. 2017 г. Район на обучение: с. Рударци 1.Гарван (Corvus corax). 2.Голям корморан (Phalacrocorax carbo). 3.Обикновена чинка (Fringilla coelebs). 4.Жалобен...

http://www.ebcc.info/
http://www.birdlife.org/
http://www.rspb.org.uk/
http://www.BG03.moew.government.bg

За контакти

София 1111, п. к. 50
ж.к. Яворов бл.71 вх.4 ап.1
тел.: (02) 97 99 500

е-мейл: monitoring@bspb.org

Facebook Намерете ни във Facebook